Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta omsorg etter behov. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmestjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende. Boligen og tjenester må søkes på til Forvaltningskontoret , skjema fås på kontoret på Frostatunet eller følg linken under.

Søk om helse og omsorgstjenester