Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir helsetjenester, hjelp og veiledning til personer som bor i eget hjem. Tjenestene tildeles via søknad til Forvaltningskontoret.

Søk om helse og omsorgtjenester

Hva kan du få hjelp til ?

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er avhengig av hjelp innenfor følgende områder:

  • nødvendig pleie og omsorg
  • hjelp til medisiner/injeksjoner
  • sårbehandling
  • observasjon
  • veiledning og opplæring innen helsespørsmål slik at du kan mestre oppgaver mer på egen hånd.

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved legekontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp. Det innvilges ikke ledsager tjeneste. Tjenestene  søkes til Forvaltningskontoret, som tildeler tjenesten etter kartlegging sammen med bruker, sykepleier og pårørende.

Hva koster det ?

Hjemmesykepleie er gratis.

Kontaktinformasjon:

Grethe Nesshaug Hovdal Tlf. 41 22 51 16

Vakttelefon hjemmesykepleie: 48 05 92 20