Frosta sykehjem

Frosta sykehjem

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling i sykehus.

Søk om helse -og omsorgstjenester

Hvem kan få sykehjemsplass ?

Du kan søke om sykehjemsplass dersom du ikke lenger er i stand til å bo i ditt eget hjem, enten for korte eller lengre perioder og der hvor hjemmetjenestens beredskap ikke kan gi tilfredsstillende/forsvarlig tilbud i hjemmet ditt.

Hva koster sykehjemsplassen ?

For tidsbegrenset opphold betales det egenandel.  Størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom statsbudsjettet.

De som blir tildelt langtidsopphold, betaler en viss andel av inntekten (pensjon, renteinntekter og lignede)

Forskrift om egenandel for kommunale helse -og omsorgstjenester