Info om Vigilo

Info om Vigilo

Vigilo er systemet vi bruker til kommunikasjon mellom hjem og skole. Det er her foresatte skal melde elevfravær og det er her foresatte kontakter ansatte på skolen. Og mye mer.