Permisjon fra skolen

Permisjon fra skolen

I Opplæringsloven §2-11 står følgende:

”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil 2 veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute."

Søknad om fri inntil tre dager sendes til kontaktlærer via Vigilo.

Svar på søknad om fri i mer enn tre dager kommer på Altinn eller din valgte digitale postboks.

Søknad om fri i mer enn tre dager