SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget sitt formål:

  1. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet.
  2. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.
  3. Samarbeidsutvalget skal styrke elever og foreldrenes mulighet for medbestemmelse i skolen.

Disse er i SU skoleåret 2022-2023:

2 representanter fra undervisningspersonalet: Anne Berit Skjemstad og Margrete Hervik
1 representant fra andre tilsatte: Julie Pauline Stene
2 representanter fra FAU/SFO: Glenn Earl Eide (leder) og Mari C Hagerup (nestleder)
2 representanter fra elevene: Silvana Mehari Berhane og Johan Moksnes
2 representanter fra kommunen: Marie Viken Leitao og Frode Nøst (sekretær)
1 representant fra SFO: Marianne Finsvik Aatlo

Avdelingslederne Ketil Løvrød og Unni Nordahl har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

 

SU-referat 27.03.23 (PDF, 111 kB)

SU-referat 30.01.23 (PDF, 97 kB)

SU-referat 28.11.22 (PDF, 187 kB)

SU-referat 01.11.22 (PDF, 128 kB)