Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode

Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode

Alle kommuner i Trøndelag har hjortevilt og/eller tamrein/villrein i fjell og utmark.

Vinteren er tøff for tamrein, villrein og annet hjortevilt. Dyrene er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren.

De er på denne tiden særlig sårbare for menneskelige forstyrrelser, og fredelige turgåere på ski eller til fots kan utløse fluktrespons hos dyra. Villreinen er også på den globale og nasjonale rødlista.

Vi henstiller til at alle viser hensyn og holder hunder i bånd. Fra 1. april er det båndtvang, men det kan innføres ekstraordinær båndtvang dersom det blir nødvendig før 1. april.

Vis hensyn til rein og vilt i en tøff perioden