Viltfaglig utvalg

Viltfaglig utvalg

Med hjemmel i kommuneloven §5-7 vedtar Frosta kommune å ikke opprette et viltfaglig utvalg.

Som følge av spørsmål fremmet i kommunestyret 2021 har kommunedirektøren sett på dagens organisering av dagens viltforvaltning og muligheten for opprettelse av et viltfaglig utvalg på Frosta.

Kommunestyret vedtok 28.02.2023, sak 11/2023, å ikke opprette et viltfaglig utvalg.

Vedtaket begrunnes med at kommunen, basert på vurderingene i saken og innkomne høringsinnspill, ikke ser det som klart hensiktsmessig å etablere et viltfaglig utvalg på nåværende tidspunkt.