Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem

Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem

Frosta kommune søker kandidater som er interessert i å være meddommer eller skjønnsmedlem i perioden 2025-2028. Det skal også velges personer til jordskifteretten og skjønnsutvalget.

Du kan lese mer om dette på Domstol.no

Skjema for å vise interesse finner du nederst i artikkelen.

Hva er en meddommer?

Meddommere er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. En meddommer, lekdommer, er altså en ikke juridisk utdannet person. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssakene varer fra én til tre dager, selv om noen saker kan vare noe lengre.

Vervet som meddommer i tingretten eller lagmannsretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Hvem kan være meddommer?


Som meddommer i lagmannsretten og tingretten kreves det ingen spesielle kunnskaper, men du må være mellom 21 og 70 år den 01.01.2025, ha god vandel og være bosatt i Frosta kommune.

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf. dl § 68 siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.

Les mer og se film om hva det vil si å være meddommer.
Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72.


Skjema for innmelding:


Du kan melde din interesse som meddommer og / eller skjønnsmedlem via skjemaet nedenfor:

Frist for å vise interesse er satt til 01.04.2024

Skjema for interesse