Vikar for Daniel Dydland - Frosta legekontor

Vikar for Daniel Dydland - Frosta legekontor

Benjaminsen som vikarierer for Dydland vil ikke komme tilbake som vikar etter ferien. Bo Brendstrup, som er spesialist i allmennmedisin og har mange års erfaring som fastlege, og Dydland vil dele på å ivareta disse listeinnbyggerne de neste månedene.