Vegfornying på FV 6818 og FV 6824, Eknesvegen

Vegfornying på FV 6818 og FV 6824, Eknesvegen

Statens vegvesen driver vegfornying av fylkesveger i Frosta kommune.

I den forbindelse er det nødvendig med tidvis stenging av 2 fylkesveger:

FV 6818: Fra Frosta sentrum til Fiborgtangen, i Levanger kommune: Vegarbeid pågår langs strekningen. Ventetid på 1 time må påberegnes. Forvarsles med skilt. Retning til omkjøringsalternativ angitt med skilt.

FV 6824: Fra Frosta sentrum til Vigtil, Frosta kommune. Vegarbeid pågår langs strekningen. Ventetid på 1 time må påberegnes. Forvarsles med skilt. Retning til omkjøringsalternativ angitt med skilt.

Arbeidet er ventet å være ferdigstilt midt i november 2019.