Utfordringer knyttet til faktura

Utfordringer knyttet til faktura

I starten av 2024 har det vært en del trøbbel med fakturering av avløpsgebyrene i kommunen. Dette har sammenheng med at kommunen har vedtatt nye forskrifter som bl.a. åpner for nye gebyrer på private avløpsanlegg og endringer i gebyrene på offentlige avløpsanlegg.

Det er samtidig økt antall terminer for betaling av disse gebyrene. Ved fakturering har flere feil oppstått, og dette har forplantet seg ned til den enkelte utslippsenhet og abonnent. Kommunen jobber med å rydde opp i situasjonen og summene som skal betales, og har som ambisjon å få rettet opp i dette frem til neste termin for fakturering av gebyrene.

Er du en av de som betaler for enheter under 90m2 på kommunalt avløpsgebyr, har du sannsynligvis mottatt to fakturaer - en feil og en riktig faktura. 

  • Du vil motta en kreditering på den fakturaen som er feil
  • Dersom du har betalt begge fakturaene før du har mottatt denne krediteringen, vil du bli betalt tilbake beløpet på den fakturaen som er feil.

Er du eier av et privat avløpsrenseanlegg, har du sannsynligvis mottatt dobbelt gebyr. I noen tilfeller kan du også ha mottatt tredobbelt eller firedobbelt gebyr. 

  • Du vil motta en kreditering på faktura som er feil.

 

 Er du eier av privat avløpsrenseanlegg, har du sannsynligvis blitt fakturert med moms (MVA). Dette er feil.

  • Du vil motta kreditering på faktura som er feil.

 

I noen få tilfeller har krediteringen av beløpet også blitt feil. Eksempelvis at kommunen har kreditert et større beløp enn det som er fakturert.

  • Dette vil bli rettet opp i en ny faktura.

 

Har du avventet betaling i påvente av en opprydding, kan det hende du mottar en purring.

  • Betaler du ingen av fakturaene vil det bli skrevet ut en purring automatisk fra vårt fakturasystem. Er du en av de som har mottatt to eller flere fakturaer og avventet betaling på disse, ber vi om at du tar kontakt med oss direkte slik at vi får slettet purringen.

 

Har du spørsmål til din faktura, anbefaler vi deg å ta kontakt med kommunen på tlf. 74 80 88 00 eller e-post postmottak@frosta.kommune.no