Undersøkelse om helse og sykdom

Undersøkelse om helse og sykdom

Tilfeldig utvalgte personer i Trøndelag vil fom. i dag, onsdag 09.10.2019, motta en SMS hvor de blir bedt om å svar på en kort spørreundersøkelse.

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdomer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, KOLS, diabetes og hjerte-/karsykdommer. 

LIvsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet, samt alkohold- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan forteller hvordan fremdigi helse til bli, forklarer professor Inger Torhild Gran ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

Undersøkelsen "Helse og sykdom" vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fom. onsdag 9. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Trøndelag motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gran.

Kontakt oss:

  • Prosjektleder: professor Inger Torhild Gran
  • Prosjektkoordinator: seniorrådgiver Elin Breivik
  • Kommunikasjonsansvarlig Randi Laukli
  • Mail: helseogsykdom@ehealthresearch.no
  • Mer informasjon: https://ehealthresearch.no/helse-og-sykdom

Fakta:

  • Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer
  • Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd
  • Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykdhuet Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet
  • Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen