Trygghetstreff for eldre mandag 23.05.2022 ved Frostahallen

Trygghetstreff for eldre mandag 23.05.2022 ved Frostahallen

Innherred Brann og Redning, sammen med Frosta Sanitetsforening, arrangerer trygghetstreff for å øke bevisstheten om brannsikkerhet for eldre mandag 23.05.2022 kl. 12.00 ved Frostahallen.

Trygghetstreff for eldre

Arrangementet er gratis. Det vil også bli lett underholdning og servering, i tillegg til at det vil bli utdelt gratis forebyggende utstyr.

Ved behov for skyss ring Mariann Hegvold fra NKS på tlf. 41290741