Trenger du barnehageplass ?

Trenger du barnehageplass ?

Nå nærmer søknadsfristen seg for barnehageplass 2023/2024.

Søknadsfristen for hovedopptaket 2023/2024 er 1. mars. 

På Frosta har vi  felles opptak for alle barnehagene: 

Borglia friluftsbarnehage (kommunal) 

Espira Juberg gårdsbarnehage (privat) 

Kvamtoppen kunst- og naturbarnehage (kommunal) 

Her finner du informasjon om barnehagene, åpningstider, vedtekter m.m og informasjon om hvordan du søker.

Trenger du hjelp for å fylle ut søknad, ta kontakt med en av styrerne i barnehagene.  

Søknadsfristen for hovedopptaket 2023/2024 er 1. mars. 

For at retten til barnehageplass skal gjelde for barnehageåret 2023/2024, må søknad være sendt innen fristen for hovedopptaket. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. 

Dersom det er ønskelig å besøke barnehagene, så kan du ta kontakt med den enkelte barnehage.