Tilsyn av campingplasser

Tilsyn av campingplasser

Frosta kommune har gjennomført stedlig tilsyn på 6 av campingplassene i kommunen.

Formålet med tilsynet var å få en oversikt over om campingplassene er i samsvar med gjeldende regelverk og tidligere gitte tillatelser.

Tilsynsrapportene er kommunens foreløpige tilbakemelding til campingplasseierne om resultatet av det gjennomførte tilsynet.

Tilsynsrapport Frosta Camping (PDF, 10 MB)

Tilsynsrapport Hauganfjæra camping  (PDF, 21 MB)

Tilsynsrapport Korsnes camping (PDF, 5 MB)

Tilsynsrapport Orsand camping (PDF, 18 MB)

Tilsynsrapport Vågen camping (PDF, 21 MB)

Tilsynsrapport Åsholmen camping (PDF, 17 MB)