Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Bakgrunnen for tilskuddordningen er et ønske om at ungdom skal bli kjent med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysiske og psykisk helse. Sommerjobber gir kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv og inspirer ungdom i valg av utdanning og yrke. 

Søknadsfrist: 15.03.2024

Trøndelag fylkeskommuner lyser til 330 tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år. Hver arbeidsgiver skal gi minst 3 ukers sommerjobb og kan motta inntil 1 ukelønn i tilskudd (7000 kr ) per ungdom. 

Det er kommunen som må søke, og vi må samarbeide med lokale bedrifter for å finne sommerjobber. Prioriterte områder for 2024 er:

  • Bioøkonomi (f. eks. reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri og næringsmiddelindustri)
  • Opplevelser (f. eks. reiseliv, (overnatting/mat), opplevelsesnæringer, museer, markedsføring og formidling)
  • Teknologi (sommerjobb som gir ungdom innsikt i framtidsrettet teknologi; f. eks. innenfor digital transformasjon/IKT, det grønne skiftet og sirkulærøkonomi)

 

Slik søker du:

Send din søknad på e-post til postmottak@frosta.kommune.no innen fristen. 

Merk «Sommerjobb for ungdom». Søknaden må inneholde:

  • Navn på kontakt person arbeidsgiver/bedrift
  • E-postadresse til kontaktperson arbeidsgiver/bedrift
  • Telefonnummer til kontaktperson arbeidsgiver/bedrift
  • Antall ukelønner/tilskudd det søkes om
  • Hvilket område tilhører sommerjobben/bedriften (bioøkonomi, opplevelser, teknologi, helse og omsorg)
  • Hvor mange ungdommer hadde bedriften i sommerjobb i 2023?
  • Hvor mange ungdommer planlegger bedriften å ha i sommerjobb i 2024?

 

Frosta kommune kan på vegne av kommunen og lokalt næringsliv søke tilskudd på inntil 10 sommerarbeidsplasser for ungdom i 2024. Det vil gjøres en administrativ prioritering av alle innkomne søknader før oversendelse til Trøndelag fylkeskommune. 

Frister:

Søknadsfrist til kommunen er satt til 15. mars.

Fristen for kommunen å søke til Trøndelag fylkeskommune er 31.mars og søkere før svar innen 15.april.

Frist for rapportering til kommunen: 15.september 2024.

 

Tilskuddene utbetales etter at sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune har mottatt en samlet rapport fra den enkelte kommune. Rapporten skal inneholde oversikt over alle sommerjobbene som har fått tilskudd, men navn på arbeidsgiver og ungdom som har sommerjobb. Rapporten skal inneholde antall timer den enkelte har jobbet, lønn, samt arbeidsgivers erfaringer. 

Det er svært ønskelig at den enkelte arbeidsgiver også sender oss bilder fra ungdom i en arbeidssituasjon 

Tilskudd til sommerjobb for ungdom - Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson i kommunen er personalrådgiver Hege Ovesen tlf. 47329359