Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Bakgrunnen for tilskuddordningen er et ønske om at ungdom skal bli kjent med arbeidslivet – med de plikter og det ansvar som følger - og at ungdom skal se mulighetene for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke.


 

Trøndelag fylkeskommune lyser ut 250 tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år. Hver arbeidsgiver skal gi minst 3 ukers sommerjobb og kan motta inntil 1 ukelønn i tilskudd(7000 kr) pr ungdom.

Søknadsfrist: 15. april 2022

Det er kommunen som må søke, og vi må samarbeide med lokale bedrifter for å finne sommerjobber. Prioriterte områder for 2022 er:
•    Bioøkonomi (F.eks. reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri og
næringsmiddelindustri.)
•    Opplevelser (F.eks. reiseliv (overnatting/mat), opplevelsesnæringer, museer,
markedsføring og formidling.)
•    Teknologi. (Sommerjobber som gir ungdom innsikt i framtidsrettet teknologi –
f.eks. innenfor digital transformasjon/IKT, det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.)

Slik søker du:
Send din søknad på e-post til postmottak@frosta.kommune.no innen fristen. Merk "Sommerjobb for ungdom". Søknaden må inneholde:

•    Navn på kontaktperson arbeidsgiver/bedrift
•    E-postadresse til kontaktperson arbeidsgiver/bedrift
•    Telefonnummer til kontaktperson arbeidsgiver/bedrift
•    Antall ukelønner/tilskudd det søkes om
•    Hvilket område tilhører sommerjobben/bedriften (bioøkonomi, opplevelser, teknologi, helse og omsorg)
•    Hvor mange ungdommer hadde bedriften i sommerjobb i 2021?
•    Hvor mange ungdommer planlegger bedriften å ha i sommerjobb i 2022?

Frosta kommune kan på vegne av kommunen og lokalt næringsliv søke tilskudd på inntil 8 sommerarbeidsplasser for ungdom i 2022. Det vil gjøres en administrativ prioritering av alle innkomne søknader før oversendelse til Trøndelag fylkeskommunen. 

Frister: 
Søknadsfrist til kommunen er satt til 15. april. 
Fristen for kommunen å søke til Trøndelag fylkeskommune er 30. april og søker får svar innen 16. mai
Frist for rapportering til kommunen: 25. august 2022

Tilskuddene utbetales etter at sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune
har mottatt en samlet rapport fra den enkelte kommune. Rapporten skal inneholde
oversikt over alle sommerjobbene som har fått tilskudd, med navn på arbeidsgiver og
ungdom som har hatt sommerjobb. Rapporten skal inneholde antall timer den enkelte
har jobbet, lønn, samt arbeidsgivers erfaringer.
Det er svært ønskelig at den enkelte arbeidsgiver også sender oss bilder fra ungdommen i en arbeidssituasjon.

Hele brevet fra Trøndelag Fylkeskommune kan du lese her (PDF, 119 kB)

Kontaktperson i kommunen er Bente Indergård på telefon: 99108182