Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2021

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2021

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2021.
Søknadsfristen er 1. februar 2021, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/