Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020

Søknadsfrist 01.02.2020

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen "Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag" for 2020

Det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no

Kommunene oppfordres til å videreformidle denne informasjonen til lokale frivillige lag og organisasjoner i sin kommune

All nødvendig informasjon finner du på Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside