Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023

Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist 1. februar 2023

 Trøndelag fylkeskommune har dette året gjort et større evalueringsarbeid av ulike støtteordninger som finnes i fylkeskommunen og som direkte eller indirekte har betydning for kultur-, folkehelse- og frivillighetsfeltet. Dette har medført at ordningen "Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag" nå heter "Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag" og har fått nye retningslinjer som ble vedtatt i Fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune.

De nye retningslinjene legger opp til i større grad å få prosjektsøknader som tar utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag, samarbeid (på tvers og med frivilligheten), medvirkningsprosesser og evaluering. Dette vil øke sannsynligheten for å lykkes slik at det gir langsiktige positive virkninger på folkehelsa og bidrar til bedre livskvalitet og utjevning av sosiale ulikheter gjennom utvikling av universelle ordninger (for hele befolkningen).

En konsekvens av denne endringer medfører at brukerorganisasjoner nå oppfordres å ikke søke tilskudd fra denne ordningen, men heller søke tilskudd fra ordningen "Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse".- Tilskuddspotten for ordningen "Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse" er for øvrig styrket tilsvarende det brukerorganisasjonene tidligere har fått i tilskudd fra ordningen "Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag". Tilskuddene til brukerorganisasjonene har gått til driftsrelaterte kjerneaktiviteter for deres "diagnosegruppe" (på et sekundærforebyggende nivå), noe som gir et for smalt nedslagsfelt for den reviderte ordningen "Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag".

Søknadsfristen er 1. februar 2023 og det skal søkes via nettstedet Regionalforvaltning (organisasjoner som allerede har en brukerprofil i Regionalforvaltning kan gå direkte til tilskuddsordningen og får tilgang til søknadsskjemaet).

All nødvendig informasjon finnes i lenken: Tilskudd folkehelsearbeid

Fylkeskommunen vil medio januar 2023 arrangere et enkelt webinarbasert søkerkurs som vektlegger utfylling av søknadsskjema; med litt ekstra vekt på budsjett- og finansieringsplan. De vil komme tilbake til nærmere tidspunkt for dette, men for å sikre at flest mulig interessert kan delta vil de arrangere ett webinar på dagtid og ett på kveldstid.