Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse

Kommunestyret vedtok våren 2022 at oppstart av Kommuneplanens samfunnsdel skulle iverksettes høsten 2022.

Kommunestyret vedtok våren 2022 at oppstart av Kommuneplanens samfunnsdel skulle iverksettes høsten 2022. Som en del av utviklingen av Kommuneplanens samfunnsdel behandlet Kommunestyret planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 13. desember 2022.  Høringsutkastet skal behandles av Kommunestyret i uke 39.    

Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for utvikling av Frosta-samfunnet. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden.   I utviklingen og arbeidet med kommunens samfunnsplan er det vesentlig at ulike interessenter i samfunnet får gi sine innspill til hva de mener er viktig i utvikling av Frostasamfunnet.  

Våren 2023 er det derfor en bred medvirkningsprosess hvor ulike interessert får mulighet til å gi sine innspill.    

I uke 16 og 17 inviteres innbyggere, deltidsfrostinger og næringsliv til å gi sine innspill via spørreundersøkelser.  Med svarfrist 30. april.    

Barn og unge, eldre og funksjonshemmende, lag og organisasjoner vil spesielt bli invitert inn i medvirkningsprosesser via andre kanaler og prosesser de kommende ukene.    

Spørreundersøkelse til Innbyggere    

Alle innbyggere over 15 år som er registrert i manntallet fikk den 21.04.2023 tilsendt link til undersøkelsen via kommunens SvarUt løsning. Du som er innbygger med fast bosted i Frosta kommune, vil da oppleve å motta invitasjonen til din valgte digitale postkasse eller på papir i brevs form.    

Link til undersøkelsen:   https://forms.office.com/e/rFvTzwKn3Q   

Dersom du trenger bistand til å svare på undersøkelsen, kan du oppsøke biblioteket i bibliotekets åpningstid eller Frivilligsentralen på Sanitetshuset fredag 28.04. kl. 10-12.    

Svarfrist er 30. april.   

Spørreundersøkelse til Deltidsfrostinger    

Deltidsfrosting er du som har fritidsbolig, campingvogn eller lignende på Frosta. Eller kanskje er du utflytta Frosting, som kunne tenkt deg å flytte til Frosta en gang i Fremtiden. Du er en privatperson, som har et hjerte for Frosta, og du bruker en del av fritiden din her på Frosta. Spørreundersøkelsen distribueres med informasjon via Lokalavisa Frostingen, og i Kommunens hjemmeside og Facebook kanal.    

Link til undersøkelsen:   https://forms.office.com/e/ia7ZFsHrkv   

Svarfrist er 30. april.   

Spørreundersøkelse til Næringslivet   

Frosta kommune har et fremoverlent næringsliv, og for at Frostasamfunnet skal ha en positiv utvikling er vi avheng av et næringsliv som fortsetter å utvikle seg. For å tiltrekke oss de riktige menneskene er vi også avhengige av at Frostasamfunnet skal være et godt sted å bo, leve og arbeide. Derfor er næringslivets innspill i hvordan Frostasamfunnet skal utvikles viktig. Undersøkelsen er sendt ut via næringsforeningen og via kommunens e-post liste til landbruket. Det kan derfor være enkelte næringsdrivende som opplever å  fa undersøkelsen to ganger. Dersom du driver næring på Frosta, og ikke har mottatt undersøkelsen, vil vi gjerne at du går til undersøkelsen via denne linken:  https://forms.office.com/e/4vLvqV7Bdt  

Svarfrist er 30. april.   

Kontaktperson for de tre undersøkelsene er Ingvild Øfsti