Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Husk søknadsfristen på spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 1. april.

Søknadsskjema og informasjon om ordningen finner du på landbruksdirektoratets hjemmeside.