Søknadsfrist for spillemidler

Søknadsfrist for spillemidler

Alle lag og foreninger som skal bygge eller rehabilitere idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller friluftslivarenaer må søke 

innen 1. november.

Alt du trenger av informasjon finner du på anleggsregisteret.no

Søknadsskjema

Kontakt Trygve Beyer for evt. veiledning.

Tlf. 74 80 88 00

epost: postmottak@frosta.kommune.no