Søknadsfrist for produksjons -og avløsertilskudd: 15. mars 2023

Søknadsfrist for produksjons -og avløsertilskudd: 15. mars 2023

Frosta kommune minner om fristen for å søke produksjons -og avløsertilskudd den 15. mars 2023.

For mer informasjon se landbruksdirektoratets nettside: Ordninger for jordbruk - Landbruksdirektoratet og Rundskriv 2023-5: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk.

Søknadsveiledning er oppdatert til søknadsåret 2023.

Hvilke endringer som er gjort, framgår av det innledende kapittelet "Oversikt over endringer".