Søkerlister til lederstillinger i kommunen

Søkerlister til lederstillinger i kommunen

Her ser du de offentlige søkerlistene

Offentlig søkerliste kommunalsjef organisasjon og samfunn (PDF, 135 kB)

Offentlig søkerliste kommunalsjef oppvekst og velferd (PDF, 151 kB)

Offentlig søkerliste kontor- og personalsjef (PDF, 124 kB)