Skogbrannfaren øker

Skogbrannfaren øker

Vær forsiktig ved all bruk av ild, og husk at du selv er ansvarlig dersom noe skulle skje.

Husk bålforbudet. Forbudet gjelder all bruk av ild, også griller.

Ta hensyn til vindforhold når du griller, gnister spres lett. Husk at du selv er ansvarlig for at ild ikke kommer ut av kontroll.

Innherred Brann og Redning:   Bålbrenning