Sjøledning på vannoverflaten utenfor Breivika, Frosta

Sjøledning på vannoverflaten utenfor Breivika, Frosta

Deler av en kommunal sjøledning har kommet opp til sjøoverflaten ved Breivika. Den ligger flytende ca. 180 m. ut fra land.  Det bes om at sjøfarende er oppmerksom på denne.

Kommunen jobber med å få denne utbedret så raskt som mulig. Vi vil gi beskjed når dette er ordnet. 

Sjøledning ligger til hø. for blåse, bilde tatt fra land Thomas Breiset Bilde tatt fra sjø inn mot land, sjøledning til ve. for blåse Thomas Breiset Sjøledning på fjæra sjø Toril Troset