Siste frist for spredning av husdyrgjødsel 1. november

Siste frist for spredning av husdyrgjødsel 1. november

Har du husket fristen for spredning av husdyrgjødsel i kommunen? Vi minner om at siste frist for spredning av husdyrgjødsel på åker er den 1. november

Nb! Dette gjelder kun åker, og ikke eng, og det er et krav om at husdyrgjødselet skal nedmoldes/pløyes ned straks og senest 18 timer etter spredning.

Unntaket fra kravet til nedmolding/pløying på åker gjelder kun ved bruk av avøpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår - jf. gjødselvareforskriften §§ 23, 24, samt 25 tredje ledd.

Siste frist for spredning av husdyrgjødsel på eng er 30. september hvert år.  Dette reguleres etter lokalt forskrift: Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Frosta kommune, Nord-Trøndelag