Ringormsmitte i Trøndelag

Ringormsmitte i Trøndelag

Det er påvist ringorm i 9 storfehold i Trøndelag, og 32 besetninger båndlagt.  Mattilsynet oppdaterer ukentlig. 

Status påvisninger og kontaktbesetning pr. 10.11.2023:

Det er påvist ringorm i 9 storfehold: Verdal (6), Ørland (1), Steinkjer (1), Inderøy (1). 32 besetninger er båndlagt: Verdal 17, Steinkjer 8, Levanger 3, Inderøy 2, Namsos 1, Grong 1.

Mattilsynet skriver på sin hjemmeside om smittevernråd til dyreholdere:

“Alle besøkende må bruke smittesluse. Sørg derfor for at smittesluse er reingjort og at det er rent overtrekkstøy og sko tilgjengelig ved nødvendige besøk. Det skal være mulig å vaske seg med såpe og varmt vann, og desinfeksjonssprit skal være tilgjengelig i smitteslusa. Det er fint om du har muligheter for desinfeksjon av fottøy for besøkende (fotbad/på sprayflaske) før de forlater gården. Virocid og Vircon S er desinfeksjonsmidler som er virksomt mot ringormsmitte.”

Det har også kommet spørsmål om erstatning etter offentlig pålegg kommer til anvendelse ved dette utbruddet. Det korte svaret er “nei”. Erstatning etter offentlig pålegg kommer først ved anvendelse der Mattilsynet kommer fram til at det er nødvendig å avlive dyr for å få bukt med smitten. Det er med andre ord Mattilsynets pålegg som er førende, og pr. i dag er det ikke gitt signaler om at avliving av dyr er et aktuelt saneringstiltak.