Pressemelding

Pressemelding

Koronasmitte påvist på Frosta. Krisestab er satt.

Det er påvist et tilfelle av Koronavirus på Frosta. Smitten spores til Nord Italia. Vedkommende som har testet positivt og dennes familie, er i karantene.

Det iverksettes nå tiltak som begrenser smitte ved å stoppe kommunale arrangement og tilgang til Frostatunet (sykehjem). Tiltak innen barnehage og skole vurderes løpende.

Kommunen oppfordrer alle til å avlyse eventuelle private sosiale arrangement inntil videre.

Det blir gitt forløpende informasjon gjennom hjemmesiden til Frosta kommune.