Politikere hedret med KS hedersmerke

Politikere hedret med KS hedersmerke

                                                                              Foto: Frostingen

I kommunestyremøtet 17. desember ble Dagfinn Tingstad, Jens Hagerup og Boje Reitan tildelt KS hedersmerke for lange verv i politisk sammenheng.
Til sammen har de 125 år med politiske verv.
Dagfinn Tingstad og Jens Hagerup har hatt verv i 43 år. Boje Reitan har hatt verv i 39 år.