Plenvanningsforbud på Frosta

Plenvanningsforbud på Frosta

Frosta Vassverk innfører midlertidig plenvanningsforbud på Frosta

Hva er tillatt og ikke?

  • Det er ikke tillatt å vanne plen med spreder eller slange
  • Det er ikke tillatt å fylle opp større badebasseng
  • Vanning av blomster er lov med håndholdt slange eller kanne. Det anbefales generelt å ikke vanne i direkte sollys, da det har liten effekt.
  • Annen bruk av vann er tillatt (vasking av bil, terrasse, hus og andre behov for vann over en kort periode)

Klikk for stort bilde 

 

 

 

Hvorfor er det innført forbud mot vanning av plen?

  • Årsaken til det innførte vanningsforbudet er at rensekapasiteten på vannbehandlingsanlegget ikke klarer å dekke behovet for vann
  • Fom. 21.06.2020 har vannforbruket gjennom døgnet steget til et nivå som gjør at vi ikke klarer å rense nok vann. For å sikre at man har nok vann til drikke, sanitær og næringsmiddelproduksjon har vi sett oss nødt til å innføre vanningsforbud

Det er innført sonevatning i landbruket for å minske vannforbruket til næringsmiddelproduksjon. Her vil vi også etter hvert innføre strengere krav hvis vi ikke klarer å holde kapasiteten ved like

 

Frosta Vassverk

daglig leder Oddgeir Alstad

Tlf. 48 09 70 34