Oppheving av kokevarsel

Oppheving av kokevarsel

Kokevarslet oppheves med virkning fra i dag 04.11.2019 kl. 09.30.

På bakgrunn av analyseresultat fra vannprøver tatt fra Frosta Vassverk AL oppheves kokevarslet på drikkevann fra vannverket som ble varslet 01.11.2019.
 
Frosta Vassverk AL beklager de ulemper som abonnentene ble påført på grunn av hendelsen.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Frosta Vassverk AL,  tlf. 97 09 22 30.