Ønsker du å være tilsynsperson for barn som bor i fosterhjem?

Ønsker du å være tilsynsperson for barn som bor i fosterhjem?

Værnesregionen Barneverntjeneste har stort behov for tilsynspersoner.

Barneverntjenesten har et lovpålagt ansvar for at barn som bor i fosterhjem i Værnesregionen har en tilsynsperson, uavhengig av om de i utgangspunktet kommer fra annen barneverntjeneste.

En tilsynsperson skal:

 

  • være der for barnet
  • være en person barnet kan føle seg trygg på
  • være en person som barnet kan betro seg til om ting som kan være vanskelig

Det kan være problemer i fosterhjemmet eller det kan være utfordringer med barneverntjenesten. En tilsynsperson er en nøytral person som skal se til at barnet har det bra i fosterhjemmet sitt.

Tilsynspersonen skal

 

  • observere samhandling mellom fosterforeldre og barnet
  • ha ene-samtaler med barnet
  • utføre 4 besøk/samtaler per år à 4 timer
  • skrive en kort rapport som skal sendes barneverntjenesten

Tilsynspersonene skal ikke ha personlig omgang eller vennskap med fosterhjemmet. Vi stiller krav om politiattest og taushetserklæring.

Det er ikke nødvendig med en sosialfaglig bakgrunn, men det er en fordel om du har lett for å snakke med barn/ungdom. Det er sårbare barn med en vanskelig bakgrunn.

Vil du vite mer om oppdraget, ta kontakt med Tove Falstad på telefon 488 95 288 eller
e-post: tove.falstad@varnesregionen.no

Les mer om å være tilsynsperson