Ønsker du å leie ut bolig i forbindelse med bosetting av ukrainske flyktninger?

Ønsker du å leie ut bolig i forbindelse med bosetting av ukrainske flyktninger?

Frosta kommune har sagt ja til å bosette 20 personer fra Ukraina i løpet av 2022. Vi forventer at flyktningene kommer til Frosta i løpet av høsten, fortrinnsvis i august/september. Vi ønsker i første omgang å kartlegge boliger som kan være aktuelle. Har du en bolig du vurderer å leie ut?

 

Krigen i Ukraina har sendt mange mennesker på flukt, og det er forventet stor ankomst av fordrevne fra Ukraina til Norge i løpet av 2022. Frosta kommune bosatte flyktninger i perioden 2014-2016 og vi forbereder oss nå for å ta imot på nytt.

Vi har en del boliger, men trenger flere. Vi vet ikke hvem som kommer enda, om det er familier eller enslige, alder eller kjønn. Vi er derfor interessert i flere typer boliger. Både boliger som er egnet som bokollektiv for enslige og boliger for familier. Vi vet at det er mange kvinner og barn blant flyktningene, og vi antar derfor at det også vil være flest kvinner og barn som kommer til Frosta.

Flyktningen som bosettes vil få et tilbud om en husleiekontrakt med Frosta kommune. Vi vil derfor inngå kontrakt med private huseiere og tilby framleie av boligen til flyktningen. Kontrakten mellom huseier og kommunen tar utgangspunkt i standard husleiekontrakt iht. husleieloven og ha 3 mnd. oppsigelsestid. Det er ønskelig at huseier leier direkte til flyktningen etter hvert, der det er mulig.

Flyktningene vil ikke kunne disponere bil eller ha førerkort som gjelder i Norge den første tiden. Det er derfor ønskelig at boligen som leies er i gangavstand til sentrum. Både voksne og barn vil gå på skole/ i barnehage og trenger tilgang på servicefunksjonene i sentrum.

Vi gjør oppmerksom på at om man ønsker å leie ut fritidsbolig, stiller dette krav til å søke om bruksendringer når boligen er tenkt å benyttes som helårsbolig.

Ta gjerne kontakt med oss om du har en bolig tilgjengelig til høsten!

 

Kontakt servicetorget på 74808800 eller flyktningekoordinator Lena Aursand på 48891894, eler send en mail til Postmottak