Observasjoner av syke rådyr, elg eller hjort

Observasjoner av syke rådyr, elg eller hjort

Det rapporteres om tilfeller av rådyr med diare i Trøndelag. På Frosta har man hittil observert 4 rådyr og 1 elg med slike symptomer den siste måneder, uten at sykdommen har blitt påvist.

De syke dyrene har vist en tendens til å trekke nært bebyggelse og oppholdt seg nært bebygde områder i flere dager, opptil 1 uke. De har videre vært avmagret og vist tydelige tegn til slapphet, dårlig allmenntilstand og hatt løs avføring.

Dette kan omfatte flere dyr enn de vi er kjent med. Det er derfor ønskelig å få en oversikt over omfanget av dyr som observeres. Kommunen er da avhengig av at observasjoner av syke dyr blir meldt inn. Vi oppfordrer til en kartfesting av observasjonene.

Observasjoner om syke dyr kan sendes på mail til Frosta kommune  eller du kan ringe Håvard Kvernmo, virksomhetsleder Landbruk og miljø på tlf. 97 41 27 01