Ny start - Bedre hverdag

Ny start - Bedre hverdag

Frosta Friskliv og Level Sportssenter tilbyr kurs for den som ønsker å gjøre en livsstilsendring og som ønsker å komme i gang med trening under veiledning. Treningen vil bli tilpasset ut ifra deltakernes forutsetninger og det legges stor vekt på treningsglede og mestring.

Forrige Frisklivskurs ble veldig godt mottatt og vi gjentar suksessen!

Kurset vil foregå hver tirsdag fra 12.september fra kl.12-1330 i gymsalen på Level Sportssenter og vil ha en varighet på 12 uker.

For mer informasjon eller påmelding:

Frisklivskoordinator Astrid Møller på tlf: 400 34 354.

astrid.moller@frosta.kommune.no

Eller

Erlend Ulvik på tlf: 920 65 724

erlend@levelfrosta.no