Ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

Ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars tom. 31. august 2020.  

Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  

Søknadsfristen er 15. september.  

Det kan søkes om:  
•    Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter,    parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   
Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  
•    Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  
Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  
•    Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).  
•    Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.  

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider: Ny krisepakke for frivilligheten