Ny forskrift for husholdningsavfall

Ny forskrift for husholdningsavfall

Med ny renovasjonsforskrift gjeldene fra 1. januar 2024 vil en del abonnenter få endringer i sitt renovasjonsabonnement. Her kan du lese mer om hva som blir nytt og hvordan dette eventuelt påvirker deg.  

Forskrift for husholdningsavfall er behandlet og vedtatt i representantskapet til Innherred Renovasjon og i hver enkelt eierkommune. Husholdningsforskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunene.

Hva betyr det for deg?  

Alle abonnenter som vil få endringer i sitt renovasjonsabonnement, vil få informasjon om dette i løpet av 2024. Med andre ord vil du ikke trenge å foreta deg noe før du hører fra oss.  

Arbeidet med å iverksette ny forskrift vil pågå gjennom hele 2024, og informasjon vil sendes ut kommunevis fremover.  

Hva blir nytt?  

Mye vil være som før, men for noen abonnenter vil det bli endringer.  

Hver boenhet med fast helårlig bosetting utgjør et boligabonnement 

Det betyr at alle boenheter på samme gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.), vil få egen faktura. Eksempelvis vil eneboliger med utleiedel nå bli fakturert for to boenheter.   

Vi bruker tinglyst informasjon for å registrere antall boenheter på alle gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.). Dersom opplysninger i eiendomsregistret ikke stemmer med antall boenheter som er på eiendommen i dag, anbefaler vi deg å ta kontakt med din kommune.  

Hvor mye øker renovasjonsgebyret? Se ofte stilte spørsmål på nettsiden til Innherred renovasjon for priseksempler (innherredrenovasjon.no) 

Gratis kjøring på veg der det er minimum betales for to husholdningsabonnement (tidligere privat veg) 

Dette betyr at det vil være gratis kjøring der det er minimum to boenheter som betaler vanlig husholdningsabonnement.  

En del abonnenter vil få lavere renovasjonsgebyr da de ikke vil bli fakturert for kjøring til sin adresse. 

For husholdninger med kun en boenhet langs vegen blir det et gebyr på 800,- per 500 meter veg. Maks kjørelengde for henting av husholdningsavfall er 1,5 km.  

Ikke lenger rabatt for hjemmekompostering  

Du kan fortsette med å kompostere, men vi kommer ikke til å tilby rabatt (tidligere kr.  225,- per år) for hjemmekompostering.  

Alle boliger skal ha alle avfallsdunker tilgjengelig, og de som ikke har matavfallsdunk i dag vil få dette i løpet av 2024. 

 Les mer om forskrifter og regelverk på innherredrenovasjon.no

Kontakt

Har du spørsmål om renovasjon, ta kontakt med kundesenteret hos Innherred Renovasjon på telefon: 74 02 88 40 eller e-post: post@ir.nt.no