NOK. Trøndelag - hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende

NOK. Trøndelag - hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende

Nok. sentrene i Norge er et tverrfaglig, gratis og lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende.

 

Nok. sentrene er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok. Trøndelag har kontor på Levanger og et satelittkontor i Namsos. Det trengs ingen henvisning for å få en time, vi har kort ventetid og taushetsplikt.