Lukket møte i overgrepssaken 07.02.2023

Lukket møte i overgrepssaken 07.02.2023

Det ble i går 7.2.2023 avholdt et lukket møte for utsatte i overgrepssaken, hvor ca 30 personer deltok i tillegg til i tillegg til representanter fra kommunen, konstituert kommuneoverlege, faginstansene RVTS, NOK Trøndelag, bistandsadvokat og kirken.

Faginstansene hadde hver seg et faglig innlegg. Innleggene handlet om helsehjelp, reaksjoner, tanker og følelser som er normale for mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep. Det ble gitt tilbakemeldinger fra deltakerne om behov for en faglig oppfølging i tiden som kommer, noe som kommunen vil følge opp. 
 

Frosta kommune endret oppmøtested av personvernhensyn. Dette medførte at vi ikke fikk gitt beskjed til alle. 
Vi vet at flere kunne tenke seg å komme, og vi ønsker å informere om at det blir satt opp flere møter. Det kommer mer informasjon om dette på vår hjemmeside. 


#JegTrorDeg