Kulturmidler 2020

Kulturmidler 2020

Lag og foreninger hjemmehørende på Frosta kan nå søke om kulturmidler til drift og prosjekt.

Søknadsfrist 15.03.2020

Søknadsskjema for kulturmidler

Regnskap og årsmelding for 2019 og årsplan for 2020 skal vedlegges søknaden.