Koronavaksine

Koronavaksine

Frosta kommune starter nå med å tilby oppfriskningsdose (boosterdose/3.dose) med koronavaksine til eldre og sykehjemsbeboere. Det tilbys vaksine Cominarty/&Pfeizer.

Man starter nå med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. Deretter starter man vaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

Den 3. vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at du har fått din 2. vaksinedose.

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.

Alle vil bli kontaktet va vaksinasjonsteamet fra tlf. 91246532 eller en SMS fra helsenorge om time.

Oppmøte inngang ved tannlegen.