Koronavaksine

Koronavaksine

En 3. dose med koronavaksine anbefales nå til bestemte pasientgrupper. Dette inkluderer  personer med kreft og annen immunsvekkelse, men også personer som bruker immunsvekkende medikamenter mot f.eks revmatisme, alvorlig psoriasis.

De fleste dette gjelder skal allerede ha blitt kontaktet av legekontoret. Noen vil også etter hvert bli kontaktet av spesialisthelsetjenesten.

Hvis man bruker noen av nedenfor nevnte medikamenter, (se også lenke) og ikke ennå har blitt kontaktet for vaksinering, bør man snarest kontakte legekontoret.

https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_130921v3.pdf

Det gjennomføres vaksinering på fredag 17.09.21 for denne gruppen, men det vil også kunne gjennomføres på et senere tidspunkt.

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for tredje vaksinedose: 
Abatacept (Orencia®) Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) Anakinra (Kineret®) Azathioprin (Imurel®) Baricitinib (Olumiant®) Belimumab (Benlysta®) Brodalumab (Kyntheum®) Certolizumab pegol (Cimizia®) Ciklosporin (Sandimmun®) Cortison >100 mg daglig >1mnd Cyclofosfamid (Sendoxan®)1 Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) Filgotinib (Jyseleca®) Fingolimod (Gilenya®) Golilumab (Simponi®) Guselkumab (Tremfya®) Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd Iksekizumab (Talz®) Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 Leflunomid (Arava®) Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd Mykofenolat (Cellcept®) Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3 Omalizumab (Xolair®) Ozanimod (Zeposia®) Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd Rilonacept (Arcalyst®) Risankizumab (Skyrizi®) Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3 Secukinumab (Cosentyx®) Sulfasalazin (Salazopyrin®) Takrolimus (Prograf®) Tocilizumab (RoActemra®) Tofacitinib (Xeljanz®) Upadacitinib (Rinvoq®) Ustekinumab (Stelara®) Vedolizumab (Entyvio®) 1