Koronavaksine - oppfriskningsdose til personer over 65 år

Koronavaksine - oppfriskningsdose til personer over 65 år

Fra 1. juli 2022 anbefales personer 65 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Time til vaksinering

Man får ikke innkalling til vaksine og man må bestille selv.

Du kan bestille time på helsenorge.no eller du kan ringe på legekontoret.  Tlf. 74 80 88 60.

Det er foreløpig satt opp timer for vaksinering 28/9, 29/09 og 20/10.