Koronaoppdatering 14.01.2022

Koronaoppdatering 14.01.2022

Kriseledelsen har i dag hatt møte hvor dagens smittesituasjon i Frosta kommune ble drøftet. Konklusjonen er at det er en udramatisk situasjon i kommunen med få smittede. 


Etter drøfting i møtet ble det besluttet overgang til grønt nivå i skole og barnehager fra og med mandag den 17.01.2022. 


De lokale vedtakene som kriseledelsen fattet i møte den 9.12.21. og 14.12 .21. oppheves med umiddelbar virkning. Det betyr at det i Frosta kommune er de nasjonale føringene, forskriftene og anbefalingene som gjelder. 


Som følge av fortsatt krav om hjemmekontor fra nasjonale myndigheter vil kommunehuset fortsatt være stengt, men det kan avtales besøk med den enkelte saksbehandler.


Adgangskontroll på øvrige kommunale bygg oppheves. Det legges til grunn at alle uvaksinerte skal bruke munnbind ved besøk i offentlig bygg i Frosta kommune. 


Ungdomsklubben åpnes igjen og det åpnes for utleie av kommunale bygg. 


Utdeling av hurtigtester på kveld og helg skal fortsatt foregå på Frostatunet. Det bes om at alle som kommer for å hente tester, ringer på og venter ute. 


Kriseledelsen oppfordrer sterkt at alle lar seg vaksinere og forøvrig følger smittevernreglene.