Korona - Retningslinjer gjeldende fra 16. april 2021

Korona - Retningslinjer gjeldende fra 16. april 2021

Fra og med fredag 16.april følger Frosta kommune de nasjonale retningslinjene, bortsett fra at det fortsatt frarådes reiser til/fra Steinkjer kommune (Gjelder frem til og med 19.april i første omgang.)

Det anbefales fortsatt bruk av munnbind på butikker og steder hvor det kan bli vanskelig å opprettholde god nok avstand. Videre så anbefales det fortsatt bruk av munnbind på buss, i første omgang gjeldende frem til 23.04.
 
De nasjonale retningslinjene finner du her: www.regjeringen.no