Kommunehuset

Kommunehuset

Med bakgrunn i de nasjonale retningslinjene gjeldende fra den 15.12.2021 ble det i et møte med kommunens kriseledelse tatt en beslutning om at kommunehuset stenges fra 15.12.2021 og ut året.

Sentralbordet er åpent frem til og med den 22.12.2021.

Følg med på gjeldende status lokalt på kommunens nettside: Status lokalt - Frosta kommune