Kokevarsel - næringsmiddelvirksomheter

Kokevarsel - næringsmiddelvirksomheter

Hvordan skal næringsmiddelvirksomheter/primærprodusenter av grønnsaker forholde seg.

Mattilsynet har uttalt seg i forbindelse med kokevarslet for vann. De uttaler følgende:

Ut fra de opplysninger vi har om bakgrunnen til kokevarslet er vår vurdering at det ikke vil være noe i veien for å benytte vannet til vanningsvann i de tilfeller dette skjer uten at vannet er  i kontakt med/overrisler det spiselige produktet. Tilsvarende kan det også tenkes for produkter som skal varmebehandles før bruk (for eksempel poteter).

Vannet bør ikke brukes til andre produkter som vaskes, kuttes og lignende og deretter er ment å spises uten varmebehandling eller skrelling. Det bør heller ikke brukes som rengjøring av utstyr som benyttes til håndtering av slike produkter.

Dette prinsippet bør gjelde fram til kokevarsel opphøres eller annen beskjed kommer.

For produkter som allerede er pakket og håndtert: Her bør dere kontakte vannverket for en vurdering av hvor langt tilbake tid dere bør gå med eventuelle tiltak.