Kartlegging av fremmede arter med droneflyving i uke 43

Kartlegging av fremmede arter med droneflyving i uke 43

Frosta kommune jobber med kartlegging av fremmede arter i oktober. 

I den anledning vil det bli benyttet drone i uke 43. Det er berammet en dag med flyving innenfor område merket med blå farge - jf. kartutsnittet. Punktet i kartet markerer planlagte start- og landingsplasser. Bildematerialet vil bli håndtert i tråd med gjeldende GDPR-reglement.